Menu Close

Kurumsal Finansman

Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna paralel olarak olası risklerin tespit edilmesi, bulundukları sektörün ve cari piyasa şartlarının doğru analiz edilmesini gerektirir.

BİLGE MALİ MÜŞAVİR HİZMETLERİ olarak, müşterilerimizin karşılaştıkları finansal sorunları, sermaye yapılarını ve stratejilerini anlayarak; onlara etkin, hızlı ve doğru çözümler sunmak temel amacımızdır.

Dünya ölçeğinde yaygın ağımız, kaynaklarımız, tecrübemiz ve profesyonel yaklaşımımızla; müşterilerimize sermaye yapılarını güçlendirme kararlarında, büyüme stratejilerini uygulamalarında, pay değerlerini maksimize etmelerinde, likidite amaçlarını gerçekleştirmelerinde ve performanslarını iyileştirmelerinde katkıda bulunmaktayız.

Şirket veya hisse satışlarındaki bilgi ve tecrübemizle doğru kararlar almanıza yardımcı oluyoruz.

Dünya ekonomisinde ve piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar, şirketlerin pazar paylarını ve kârlılıklarını korumalarını zorlaştırmaktadır. Bunun sonucu olarak şirketler arasında iş birlikleri ve şirket veya hisse satışları kaçınılmaz hale gelmektedir. Yapılan işbirlikleri, şirket veya hisse satışları avantajlar sağlamakla birlikte bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.

Şirket veya hisse satışının başarıyla gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken önemli konular aşağıda özetlenmiştir:

 • Şirketin finansal projeksiyonlarının ve tablolarının gerçekçi bir şekilde oluşturulması,
 • Yatırımcılarla pazarlık ve müzakere sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi,
 •  Şirket veya hisse satış fiyatının doğru olarak belirlenmesi.

BİLGE MALİ MÜŞAVİR HİZMETLERİ olarak, şirket veya hisse satışı sürecinde, oluşabilecek risklerin minimize edilebilmesi için hızlı ve etkili stratejilerle müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Farklı alanlardaki uzmanlığımızla, profesyonel süreç yönetimi…

Birleşme ve satın almalar, finansal, hukuksal ve operasyonel yönleri bulunan ve iyi yönetilmesi gereken süreçlerdir. Süreç yönetimindeki tecrübemizle, gerek alıcı gerekse satıcı taraf açısından kapsamlı finansal çözümler üretmekte ve projeleri başarıyla sonuçlandırmaktayız. 

BİLGE MALİ MÜŞAVİR HİZMETLERİ olarak, farklı alanlardaki yeteneklerimizi ve uzmanlığımızı bir araya getirerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik satış veya satın alma stratejilerini uygulamak üzere doğru ve etkin yöntemler sunmaktayız.

Birleşme ve satın alma alanında sunduğumuz hizmetlerin bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

 • Risk yönetimi,
 • Değerleme desteği,
 • Finansal modelleme,
 • Kurumsal yeniden yapılandırma,
 • Alıcı/satıcı taraf danışmanlığı,
 • Birleşme ve satın alma görüşmelerinde destek hizmetleri,
 • Birleşme ve satın alma sonrası entegrasyon süreci yönetimi.

Halka arzda uzun vadeli başarı için, kapsamlı ve ileriye dönük strateji geliştirmek kritik öneme sahiptir. 

Şirketler, hedefledikleri büyümeyi finanse edebilmek için önemli miktarda sermayeye ihtiyaç duyarlar. Bazen de şirketler, kurumsal bir yönetim yapısı kurmak veya geliştirmek isterler. Sermaye ihtiyacının karşılanması ve kurumsal yapının kurulması için öne çıkan yöntemlerden biri de şirket hisselerinin halka arz edilmesidir. Diğer taraftan halka arz, mevcut ortakların yatırımlarının bir bölümünü realize etmeleri için de imkan sunmaktadır.

Halka arz öncesinde, sırasında ve sonrasında; değerleme yaptırmak, uluslararası muhasebe standartlarına uygun finansal tabloları hazırlamak ve denetime sunmak, yatırımcı ilişkilerini düzenlemek, tanıtım çalışmaları yapmak, SPK ve BİST incelemelerinde ortaya çıkması muhtemel sorunları gidermek gibi konularda uzman desteğine ihtiyaç duyabilirler. Başarılı bir halka arz için sunduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmıştır:

 • Hazırlık ve ön inceleme çalışmaları,
 • Ön değerleme çalışması,
 • İş planının oluşturulması,
 • Yeniden yapılandırma,
 • Vergi danışmanlığı,
 • Bağımsız denetim çalışmaları,
 • İç denetim ve iç kontrol hizmetleri,
 • Finansal raporlama çalışmaları,
 • Kurumsal risk yönetimine geçiş,
 • Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurulması,
 • Kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulması.

Sınırsız tercihlerden oluşan küresel bir pazarda, yön belirlemeniz için gerekli olan içeriği sağlıyoruz. Ve bu özel baskıda, pandeminin ekonomideki etkisini hafifletmek için tüm dünyada devletler bazında ve kurumsal bazda alınan önlemleri özetleyen bir BİLGE MALİ MÜŞAVİR HİZMETLERİ kaynağı için de bağlantılar sunuyoruz.