Menu Close

COVID-19

COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan mücbir sebep hali nedeniyle işletmelerin ve vergi mükelleflerinin pek çok ödevini yasal sürelerde yerine getiremeyecek olması nedeniyle bazı önlemler alınmış; başta beyanname, bildirim ve ödeme sürelerinde ertelemeler olmak üzere, pek çok konuda mükellefler lehine kolaylaştırıcı uygulamalar devreye sokulmuştur. İlk günden itibaren yakından takip etmekte olduğumuz bütün bu düzenlemelerle ilgili Vergi Sirkülerleri ve diğer tüm konularda bilgi ve destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz…