Menu Close

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

Neden Bilge Mali Müşavir Hizmetleri İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı?

Alanında uzman ekibimizle; müşterilerimize, dinamik çalışma koşullarına uyum sağlamalarında, çalışma ortamını mevzuata uygun bir şekilde düzenlemelerinde ve olası denetimlere hazırlanmalarında yol gösteriyoruz.

BİLGE MALİ MÜŞAVİR HİZMETLERİ olarak, çalışma barışının sağlanması için benzersiz rehberlik hizmetleri sunuyoruz.

Sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra, şirketinizin ihtiyacına uygun eğitim seminerleriyle, çalışanların ve yöneticilerin İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Mevzuattaki ayrıntılı ve kapsamlı yükümlülüklerin farkında mısınız?

BİLGE MALİ MÜŞAVİR HİZMETLERİ olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında verdiğimiz hizmetlerin çerçevesi oldukça geniştir. Sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle bu alandaki sorunlarınızı ve olası risklerinizi kaynağında ve gecikmeden çözüme kavuşturmak için işbirliğine hazırız.

Çalışanlarınıza barışçıl ve mevzuata uygun bir çalışma ortamı sunabilmeniz için iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır:

 •    Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri,           
 •    İş yeri iç yönetmeliği,
 •    Özlük dosyalarının kontrolü,
 •    İş akdi fesih süreci,
 •    İş uyuşmazlıklarının çözüm süreci,
 •    İdari para cezaları,
 •    İş yeri tescil işlemleri,
 •    İş yeri devir ve birleşmeleri,
 •    İş yerinin kapatılması,
 •    İş kazası ve meslek hastalıkları,
 •    Prim farklarına itiraz ve idari para cezaları,
 •    Yurt dışı işçi istihdamı uygulamaları,
 •    İncelemelere rehberlik edilmesi,
 •    Emeklilik ve tahsis talep işlemleri, 
 •    Uyuşmazlık ve dava danışmanlığı,
 •    Diğer iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için…

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan yükümlülükler hakkında ve idari para cezası itirazlarına ilişkin idare ve yargı aşamalarında hizmetler sunmaktayız.  Bu kapsamda; iş kazası ve meslek hastalıkları bildirimlerini, periyodik sağlık muayeneleri kontrollerini ve acil durum eylem planıyla risk değerlendirme raporlarını incelemekteyiz. Yaptığımız incelemeler sonucunda mevcut ve olası riskleriniz hakkında rapor sunmaktayız.

Çalışan verimliliğinin artması, rahat ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için müşterilerimizin yanındayız.

Asıl işverenseniz alt işvereni takip yükümlülüğünüz var!

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından asıl işverenin alt işverenin faaliyetlerinden dolayı müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.

Uzman kadromuzla, bu kapsamda ortaya çıkabilecek, özellikle asıl işvereni ilgilendiren risklerin analizini ve takibini müşterilerimizle birlikte yapıyoruz.

SGK’ya doğru asgari işçilik bildirdiğinizden emin misiniz?

Sosyal güvenlik mevzuatının en teknik konularından biri, asgari işçilik uygulamalarıdır. Bu konuda yapılacak hesaplama hataları nedeniyle, önemli tutarda prim farklılıklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Asgari işçilik hesaplamaları konusunda sunduğumuz hizmetlerin yanı sıra, teftiş ve uzlaşma süreçlerinde de müşterilerimize yol göstermekteyiz.

Güncel teşvik imkanlarından yararlanın, prim maliyetlerinizi düşürün!

Güncel teşvik imkanlarından yararlanın, neden daha fazla ödeyesiniz?

Prim maliyetlerinizi azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel teşvik imkanlarının takibi önem taşımaktadır. BİLGE MALİ MÜŞAVİR HİZMETLERİ olarak mevcut durumda yararlanma imkanı olup da yararlanmadığınız sigorta prim teşviklerinin analizini yapıyor ve teşviklerden maksimum düzeyde fayda sağlayabilmeniz için siz değerli müşterilerimize hizmet sunuyoruz.

Peki siz bu teşviklerin hangisinden faydalanıyorsunuz? 

Mevcut durumda yararlanılabilecek sigorta prim teşvikleri:

·         5510 – %5 Hazine Desteği,

·         5921 – İşsizlik Ödeneği Alan Sigortalıların İstihdamına İlişkin Teşvik,

·         6111 –  İlave İstihdama İlişkin Teşvik,

·         6486 – Kalkınmada Öncelikli İllere İlişkin Teşvik,

·         5746 – Ar-Ge Teşviki,

·         4857 –  Engelli Teşviki,

·         6322 – Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlara İlişkin Teşvik,

·         6645 – İşkur İşbaşı Eğitim Teşviki,

·         6770 – Asgari Ücret Desteği,

·         5225 – Kültür Yatırımları Teşviki,

·         Yurtdışına Götürülen İşçilere İlişkin 5 puanlık Hazine Desteği

Yararlanmadığınız teşvik mi var? O halde profesyonel ekibimizle sağladığımız hizmetlerimiz için işbirliği içerisinde olmaya adayız.

Söz konusu teşviklerin her biri önemli derecede prim maliyetlerini azaltmaktadır. Özellikle 6111 sayılı İlave İstihdama İlişkin Teşvik ve 687 sayılı İstihdam Teşviki işverenlerin prim yükünü büyük oranda azaltmakta ve istihdamın artmasına da katkı sağlamaktadır. 6111 ve 687 sayılı sigorta prim teşviklerinin detaylarına yakından göz atalım.  

6111- İlave İstihdama İlişkin Teşvik

6111 sayılı teşvik; kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasına teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde ile işverenlere prim teşviki olarak sunulmuştur. 01/03/2011-31/12/2015 tarih aralığında uygulanmak üzere yasalaşan teşvik, Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıl daha uzatılarak 31/12/2020 tarihine kadar işverenlerin teşvikten yararlanması mümkün hale getirilmiştir. Teşvik süresi; sigortalının İş-Kur kaydı, yaşı ve cinsiyeti ile eğitim belgesine sahip olup olmadığına göre değişiklik göstermekle birlikte bu kapsamda en az 6 ay en çok da 54 ay süreyle teşvikten yararlanılabilmesi mümkündür.

6111 sayılı teşvikten yararlanılması halinde, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödemek zorunda olduğu %20,5’lik prim tutarının %5’lik Hazine Desteği düşüldükten sonra geriye kalan %15,5’lik prim tutarı kadar kazanç sağlanacaktır. 6111 sayılı teşvikten geçmişe dönük olarak dava yoluna gidilmeksizin yararlanılması mümkündür. Geçmiş dönem teşvik çalışmasına ilişkin süreci birlikte yürütelim. Sınırlı zaman diliminde, büyük kazançlar sağlayacak son fırsat!

Siz sadece yararlanmak için karar verin, biz takip ederiz…

Bu süreçte size düşen tek iş yükü teşviklerden yararlanma kararını vermek olacak. Bize düşen ise,  uzman kadromuzla teşviklerin iş yerinize uygulanabilirliğini tespit ederek, gerekli altyapının kurulmasında ve her ay sistemli şekilde teşvik takibinin yapılmasında rol oynamak ve maliyetlerinizi azaltmaktır. Teşviklerden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilir ve bu karlı işbirliği için ilk adımı atabilirsiniz.

Fırsatı kaçırmayın, geçmişe dönük teşvik imkanlarından yararlanın, prim maliyetlerinizi düşürün!

31/12/2020 tarihine kadar uygulanacak olan “6111 Sayılı Teşvik”, işverenlerin ödemek zorunda olduğu  %20,5’lik prim tutarının %5’lik Hazine Desteği düşüldükten sonra geriye kalan %15,5’lik prim tutarı kadar kazanç sağlıyor.

Bu teşvikten geçmişe dönük olarak da yararlanmak mümkündü, 19/03/2015 tarihinde çıkarılan Genelge ile geçmişe dönük yararlanma imkanı kaldırıldı. Bu tarihten sonra işverenler teşvikten ancak dava yolu ile yararlanabiliyorlar.

Mart ayı içinde yayımlanan Torba Yasa ile geriye dönük teşvikler açısından son bir imkân tanınıyor. Buna göre 01.06.2018 tarihine kadar başvuran işverenler de teşvikten yararlandırılacak. Başvuru süresi çok kısa tutulduğu için hazırlıklara bir an önce başlamakta yarar var.

Gelin gerek geçmiş, gerekse güncel teşvik süreçlerinizi birlikte yürütelim… Fırsatı kaçırmayalım… Sınırlı zaman diliminde, büyük kazanç sağlayalım…

Risklerinizi yönetin, denetimlere bizimle hazırlanın!

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında, mevzuata uygun bir yapılanma, risklerin önceden tespit edilerek doğru planlamasıyla mümkündür.

Müşterilerimize sunduğumuz revizyon raporu, mevcut risklerin tespit edilmesinde ve çeşitli avantajların belirlenmesinde yol göstericidir. Revizyon raporuyla olası denetimlere hazırlanın, risklerinizi en aza indirin!