Menu Close
Bağımsız Denetim
Bağımsız Denetim

- Finansal Tabloların Denetimi
- Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler
- Özel Amaçlı Denetimler
- Uygunluk Denetimleri
- İç Denetim
- Usulsüzlük ve Hile Denetimi
- Bilgi Sistemleri Denetimi

VERGİ

- Vergi Danışmanlığı
- Tam Tasdik
- Dolaylı Vergiler (KDV,ÖTV)
- Transfer Fiyatlandırması
- AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
- Yatırım Teşvikleri
- Kurumsal Yeniden Yapılandırma
- Vergi İncelemeleri ve Uyuşmazlıkları
- e-Dönüşüm

Muhasebe ve Raporlama

-Vergi Beyanname ve Bildirimleri
-Bordro Hizmetleri ve SGK Bildirimleri
-Yönetim Raporlamaları
-Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı

Danışmanlık

-COVID-19-
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
-Kurumsal Finansman
-Değerleme Hizmetleri
-Turizm Danışmanlığı
-AR-GE Danışmanlığı
-Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
-Yönetim Danışmanlığı

previous arrow
next arrow
Slider