Menu Close

Kimya

Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak Türkiye ekonomisinde önemli bir role sahiptir. Sektör, hammadde ve enerji maliyetlerinin yanısıra küreselleşme, birleşme ve satın almalar gibi çeşitli iç ve dış faktörler ile etkileşim halindedir.

Kimya sektörü oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör, temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri, ilaçlar gibi tüketim mallarının yanı sıra, gübreler ve tarım ilaçları, imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu organik ve inorganik kimyasallar,  termoplastikler ve benzeri ürünleri üretmektedir.

Sektör büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğundan, rekabet gücünü artırmak isteyen yerli üreticiler, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerine ağırlık vermektedir. Sektörde aynı zamanda know-how ihracatçısı konumunda büyük yerli üretici şirketler de bulunmaktadır. BİLGE MALİ MÜŞAVİR HİZMETLERİ tecrübeli uzman kadrosuyla,  kimya sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli üretici şirketlere, yatırım teşvik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi konularında geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ayrıca, kimya sektörünün önemli bir alt sektörü olan gübre sektöründe teslimlerin KDV’den istisna olması nedeniyle ortaya çıkan KDV iade alacağı için yeminli mali müşavir raporu düzenlenmesi hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.